Lughnasadh (Harvest season) reading

Only a few available
€ 100,00

IMPORTANT!: Please add your preference in language at checkout (English or dutch)

Celebrate the spirit of Lughnasadh with our exclusive tarot reading designed to illuminate your path during this season of abundance and transformation. As we honor the first harvest and embrace the approaching autumn, this tarot reading offers profound insights into your blessings, challenges, and opportunities ahead.

Discover where abundance flourishes in your life, embrace gratitude for your journey thus far, and uncover the wisdom your ancestors offer. From personal growth and community connections to creative endeavors and spiritual evolution, each card in this reading holds a key to unlocking your fullest potential.

Prepare to navigate challenges with clarity, harness the energy of creativity, and nurture your well-being as you embark on this journey through the harvest season. Let the wisdom of the tarot guide you in celebrating and embracing the blessings of Lughnasadh.

Embrace the season's abundance and order your Lughnasadh tarot reading today to gain profound insights and guidance on your path forward.

Subjects: Blessings, gratitude, abundance, growth, chalenges, guidance, connections, creativity, health, spiritual, change and joy.

How does this reading work?

 

 • Delivery Method: Your detailed tarot reading will be sent securely to your email address.
 • Limited Availability: Please be aware that we have a limited number of slots available for this reading. Bookings are processed on a first-come, first-served basis.
 • Comprehensive Insight: Alongside your reading, you will receive a clear picture of your tarot spread for visual reference.
 • Delivery Timeline: Expect to receive your reading within 7-14 business days after placing your order.
 • Energy Alignment: To ensure the accuracy and effectiveness of your reading, it’s essential that your energy is open and receptive. By consenting to the reading, you acknowledge that I will interpret your current energy state for this specific reading. Please refrain from opening your energy to random individuals or without clear intent and purpose.
 • Message Relevance: The information conveyed in your reading reflects what you need to hear at this moment, which may not always align with your expectations.
 • Long-term Insight: Some details in the reading may seem unclear initially. I recommend revisiting your reading in a few months as events unfold, often bringing greater clarity and understanding.
 • Path Alteration Disclaimer: Your current energy and choices shape the outcomes highlighted in the reading. While insights are provided, altering your path can significantly impact the predicted outcomes.

 

Nederlands:

BELANGRIJK! Vermeld je voorkeur in taal bij het afrekenen (Nederlands of Engels)

Vier  Lughnasadh met onze exclusieve tarotreading, ontworpen om je pad te verlichten tijdens dit seizoen van overvloed en transformatie. Terwijl we de eerste oogst eren en de naderende herfst omarmen, biedt deze kaartlegging diepgaande inzichten in je blessings, uitdagingen en kansen die voor je liggen.

Ontdek waar overvloed bloeit in je leven, omarm dankbaarheid voor je reis tot nu toe, en onthul de wijsheid die je voorouders bieden. Van persoonlijke groei en gemeenschapsverbindingen tot creatieve inspanningen en spirituele evolutie, elke kaart in deze reading biedt een sleutel om je volledige potentieel te ontsluiten.

Bereid je voor om uitdagingen met helderheid aan te gaan, omarm de energie van creativiteit, en koester je welzijn terwijl je deze reis door het oogstseizoen begint. Laat de wijsheid van de tarot je leiden bij het vieren en omarmen van de zegeningen van Lughnasadh.

Omarm de overvloed van het seizoen en bestel vandaag nog je Lughnasadh tarotreading om diepgaande inzichten en begeleiding te krijgen op je weg vooruit.

Onderwerpen: Blessings, dankbaarheid, abundance, groei, uitdagingen, advies, connecties, creativiteit, gezondheid, spirituele groei, veranderingen en geluk.

 

Hoe werkt deze lezing?

 • Leveringsmethode: Je gedetailleerde tarot reading wordt veilig naar je e-mailadres gestuurd.
 • Beperkte Beschikbaarheid: Let op, we hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze reading. Boekingen worden verwerkt op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Uitgebreid Inzicht: Naast je reading ontvang je een duidelijke afbeelding van je tarot legging ter referentie.
 • Levertijd: Verwacht je reading te ontvangen binnen 7-14 werkdagen na het plaatsen van je bestelling.
 • Energieafstemming: Om de nauwkeurigheid en effectiviteit van je reading te waarborgen, is het essentieel dat je energie open en ontvankelijk is. Door akkoord te gaan met de reading, stem je ermee in dat ik je huidige energietoestand interpreteer voor deze specifieke reading. Houd er rekening mee dat je je energie niet zomaar moet openstellen voor willekeurige personen of zonder duidelijke intentie en doel.
 • Relevantie van de Boodschap: De informatie die in je reading wordt overgebracht, weerspiegelt wat je op dit moment moet horen, wat niet altijd overeenkomt met je verwachtingen.
 • Lange-termijn Inzicht: Sommige details in de reading kunnen in eerste instantie onduidelijk lijken. Ik raad aan je reading over enkele maanden opnieuw te bekijken, naarmate gebeurtenissen zich ontvouwen, wat vaak meer helderheid en begrip brengt.
 • Disclaimer over Padverandering: Je huidige energie en keuzes vormen de uitkomsten die in de reading worden belicht. Hoewel inzichten worden verstrekt, kan het wijzigen van je pad de voorspelde uitkomsten aanzienlijk beïnvloeden.