Zensei

€ 5,00

Zensei is een herbal blend gemaakt voor mensen met mentale onrust. Natuurlijk kan dit ook gebruikt worden ter ontspanning

 

Roken is verboden onder de 18 jaar in België 

 

Gebruik

- Ter vervanging van tabak, dus geen tabak toevoegen

- Kan gerold worden (met filter), in een pijp etc

 

Ingredienten

- Koningskaars

- Kamille

- Rozen

- Pepermunt

+- 25 gram per zak

 

Belangrijk

Dit infuus vervangt geen dokterbezoek en is enkel ter ondersteuning

Zwangere vrouwen, mensen met allergenen, medicatie gebruik etc, vraag advies aan je huisdokter.

Deze blend vervangt niet de medicijnen dat verkocht worden in de apotheker.

Het gebruik is enkel zoals hierboven beschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het oncorrect gebruiken van onze producten.

Roken blijft gevolgen hebben voor de longen, bij twijfel bespreek het gebruik van de herbal blends met een dokter. 

 

Lees onze contra indicaties voor het gebruik van deze kruiden

 

 

Zensei is a herbal blend made for people with mental agitation. Of course, it can also be used for relaxation

 

Smoking is prohibited under the age of 18 in Belgium

 

Use

- To replace tobacco, so do not add tobacco

- Can be rolled (with filter), in a pipe, etc.

 

Ingredients

- Royal candle

- Chamomile

- Rose

- Peppermint

+- 25 grams per bag

 

Important

This infusion does not replace a doctor's visit and is for support only

Pregnant women, people with allergens, medication use etc, please seek advice from your GP.

This blend does not replace medicines sold in pharmacies.

Usage is only as described above. We are not responsible for the improper use of our products.

Smoking continues to affect the lungs, if in doubt discuss the use of herbal blends with a doctor.

 

Read our contra indications for the use of these herbs