Liefde/Love

Uitverkocht
€ 12,50

Spell jar om liefde aan te trekken. Zowel liefde voor jezelf of een relatie. 

 

Waarschuwing:

Dit is geen love spell en hoort ook niet gegeven te worden aan een crush. Voeg dus geen naam toe aan deze spell jar. Gevolgen kunnen traumatisch zijn voor jou en obsessieve acties veroorzaken van deze persoon. Indien deze waarschuwing niet gevolgd word zal er ook geen advies gegeven worden om dit om te keren.

 

 

Gebruik:

- Er is al energie en intentie toegevoegd aan de spelljar 

- Draag de spelljar rond je nek of houd deze bij in je zak/handtas/rugzak etc

- Je kan de spelljar ook onder je kussen of op je nachtkastje leggen

 

 

Belangrijk:

Als het flesje breekt is het klaar, gelieve de kruiden te begraven en het glas te recycleren. Door de kruiden terug te geven aan de aarde houden we de energie in circulatie.

 

Wax kan afwijken van kleur

 

Spell jar to attract love. Both love for yourself or a relationship.

 

Warning:

This is not a love spell nor should it be given to a crush. So do not add a name to this spell jar. Consequences can be traumatic for you and cause obsessive actions from this person. If this warning is not followed, no advice will be given to reverse it either.

 

 

Usage:

- Energy and intention have already been added to the spelljar

- Wear the spelljar around your neck or keep it in your pocket/handbag/backpack etc.

- You can also put the spelljar under your pillow or on your bedside table

 

 

Important:

When the bottle breaks it is done, please bury the herbs and recycle the glass. By giving the herbs back to the earth, we keep the energy circulating.

 

Wax may vary in colour