Yoni detox

€ 11,00

Deze stoomkruiden zorgen voor een ondersteuning bij een vaginale balans, dit betekend dat er via de stoom een detox gebeurt in je lichaam om alles terug in balans te brengen. De warme stoom stimuleert de doorbloeding, heeft een ontgiftende werking en de kruiden werken tot diep in je baarmoeder.

Vaginale of yoni stoombaden zijn een eeuwenoude traditie en vinden hun oorsprong in Midden- en Zuid -Amerika. Maar ook China, Korea en Afrika kennen tradities met vaginale stoombaden. De warme stoom helpt je om je te verbinden met je lichaam en je vrouwelijkheid,  en daarnaast helpen de kruiden om je geslachtsorganen en je cyclus op een natuurlijke manier te ondersteunen.

 

Instructies:

- Alle instructies ivm hoeveelheden zijn vermeld op de verpakking 
- Deze detox is gemaakt om 7 dagen na elkaar te gebruiken. Wij raden aan om dit s'avonds te doen of voor je gaat slapen.
- Gebruik een thee filter in de kom als je nadien wilt spoelen
- Zoek een comfortabele positie en bind een laken of handdoek rond je om de stoom geconcentreerd te houden. Dit natuurlijk zonder ondergoed. Heb je wat moeite? Dan kan je de kom in een proper toilet plaatsen, hiervoor zal het water iets warmer moeten zijn om meer stoom te creëren.
-Nadien kan je optioneel het water gieten over je yoni voor een extra werking van de kruiden. Niet afdrogen maar aan de lucht laten drogen.

 

Belangrijk:

Dit infuus vervangt geen dokterbezoek en is enkel ter ondersteuning


- Heb je nog een wonde van je bevalling? Wacht tot de draadjes verwijderd zijn.
- Ben je zwanger? Bespreek dit eerst met je arts of vroedvrouw.
- Het kan zijn dat je doorbloeding krijgt en vaginaal vocht verliest. Dit is omdat je lichaam een grote reiniging doet.
- Heb je een vaginale schimmel? Deze detox kan helpen verlichten maar zal het virus niet volledig verwijderen, dit omdat het een uitwendig product is en het virus diep inwendig kan zitten. 
- Onze baarmoeder is een heel belangrijk orgaan, ga daarom minstens om de 3 jaar naar de gynaecoloog voor een grondig onderzoek.
- Het gebruik is enkel zoals hierboven beschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het oncorrect gebruiken van onze producten.
- Enkel uitwendig te gebruiken

 

 

These steam herbs provide vaginal balance support, meaning a detox happens in your body via the steam to bring everything back into balance. The hot steam stimulates circulation, has a detoxifying effect and the herbs work deep into your uterus.

Vaginal or yoni steam baths are an ancient tradition and originated in Central and South America. But China, Korea and Africa also have traditions with vaginal steam baths. The hot steam helps you connect with your body and your femininity, and in addition, the herbs help to naturally support your genitals and your cycle.

 

Instructions:

- All instructions regarding quantities are listed on the packaging
- This detox is made to be used 7 days in a row. We recommend taking it in the evening or before going to sleep.
- Use a tea filter in the bowl if you want to rinse afterwards
- Find a comfortable position and tie a sheet or towel around you to keep the steam concentrated. This, of course, without underwear. Having a little trouble? Then you can place the bowl in a clean toilet, this will require the water to be slightly warmer to create more steam.
-Afterwards, you can optionally pour the water over your yoni for an extra effect of the herbs. Do not dry but let it air dry.

 

Important:

This infusion does not replace a doctor's visit and is for support only


- Do you still have a wound from your delivery? Wait until d