Frambozen blad herbal blend small

€ 3,00

Frambozenbladeren worden vaak aanbevolen aan mensen die tabak willen achterlaten en het proces van ontgifting van nicotine willen starten. Framboosblad is een ondersteunend kruid

 

Gebruik

Roken

- Ter vervanging van tabak, dus geen tabak toevoegen

- Kan gerold worden (met filter), in een pijp etc

 

Thee

-Doe de losse thee in een theezeefje of -filter (1 à 2 theelepels per kopje).
-Leg het zeefje of je theezakje in het kopje.
-Overgiet de thee met het water van de juiste temperatuur.
-Zet je meteen een hele pot thee, reken dan 1 kopje water per theelepel thee (of per builtje).

 

Ingredienten

Framboosblad

+- 10 gram per zak

 

Belangrijk

Dit infuus vervangt geen dokterbezoek en is enkel ter ondersteuning

Zwangere vrouwen, mensen met allergenen, medicatie gebruik etc, vraag advies aan je huisdokter.

Deze blend vervangt niet de medicijnen dat verkocht worden in de apotheker.

Het gebruik is enkel zoals hierboven beschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het oncorrect gebruiken van onze producten.

Roken blijft gevolgen hebben voor de longen, bij twijfel bespreek het gebruik van de herbal blends met een dokter.

 

Lees onze contra indicaties voor het gebruik van deze kruiden

 

 

Raspberry leaf is often recommended to people who want to leave tobacco behind and start the process of detoxification from nicotine. Raspberry leaf is a supportive herb

 

Use

Smoking

- To replace tobacco, so do not add tobacco

- Can be rolled (with filter), in a pipe etc

 

Tea

-Deep the loose tea in a tea strainer or filter (1 to 2 teaspoons per cup).
-Place the strainer or your tea bag in the cup.
-Pour the tea with the water of the right temperature.
-Make a whole pot of tea right away, count 1 cup of water per teaspoon of tea (or per sachet).

 

Ingredients

Raspberry leaf

+- 10 grams per bag

 

Important

This infusion does not replace a doctor's visit and is for support only

Pregnant women, people with allergens, medication use etc, please seek advice from your GP.

This blend does not replace medicines sold in pharmacies.

Usage is only as described above. We are not responsible for the improper use of our products.

Smoking continues to affect the lungs, if in doubt discuss the use of herbal blends with a doctor.

 

Read our contra indications for the use of these herbs