Mugwort

€ 5,00

Bijvoet is een prikkelende, aromatische bloem met zijn eigen psychotrope effecten (alleen wanneer je ‘m rookt). Veel oude culturen maakten gebruik van deze psychoactieve effecten om lucide dromen en een trance-achtige toestand op te wekken. In lage doses zou het het denken en de creativiteit bevorderen.

 

Vanwege zijn vermogen om dromen te beïnvloeden – in het Engels noemt men bijvoet ook wel ’the herb of dreams’ – is het een bijzonder goede keuze voor een ontspannende mix voor het slapen gaan. 

 

Roken is verboden onder de 18 jaar in België 

 

Gebruik

- Ter vervanging van tabak, dus geen tabak toevoegen

- Kan gerold worden (met filter), in een pijp etc

 

Ingredienten

- Mugwort ook gekend als bijvoet

+- 25 gram per zak

 

Belangrijk

Dit infuus vervangt geen dokterbezoek en is enkel ter ondersteuning

Zwangere vrouwen, mensen met allergenen, medicatie gebruik etc, vraag advies aan je huisdokter.

Deze blend vervangt niet de medicijnen dat verkocht worden in de apotheker.

Het gebruik is enkel zoals hierboven beschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het oncorrect gebruiken van onze producten.

Roken blijft gevolgen hebben voor de longen, bij twijfel bespreek het gebruik van de herbal blends met een dokter. 

 

Lees onze contra indicaties voor het gebruik van deze kruiden

 

 

Mugwort is a pungent, aromatic flower with its own psychotropic effects (only when you smoke it). Many ancient cultures used these psychoactive effects to induce lucid dreams and a trance-like state. In low doses, it is said to promote thinking and creativity.

 

Because of its ability to influence dreams - in English, mugwort is also called ‘the herb of dreams’ - it is a particularly good choice for a relaxing mix before bed.

 

Smoking is prohibited under the age of 18 in Belgium

 

Use

- To replace tobacco, so do not add tobacco

- Can be rolled (with filter), in a pipe etc

 

Ingredients

- Mugwort also known as mugwort

+- 25 grams per bag

 

Important

This infusion does not replace a doctor's visit and is for support only

Pregnant women, people with allergens, medication use etc, please seek advice from your GP.

This blend does not replace medicines sold in pharmacies.

Usage is only as described above. We are not responsible for the improper use of our products.

Smoking continues to affect the lungs, if in doubt discuss the use of herbal blends with a doctor.

 

Read our contra indications for the use of these herbs