Pendel koperkleur/ Copper pendulum

SALE
€ 7,00 € 4,00

Deze spiraalvormige messing pendel is voorzien van een dunne roos-goudlaag en hangt aan een ketting van hetzelfde materiaal.

Wat is een pendel?

Een pendel is een gewichtje aan een draad of ketting.Dit gewichtje kan van elk materiaal of vorm zijn naar je eigen behoefte of voorkeur.

Met een pendel kan je ja/neen vragen stellen of een verloren voorwerp terug vinden. 

Kan iedereen pendelen?

Iedereen kan leren pendelen. Al zal het niet iedereen direct de eerste keer lukken om een reactie van de pendel te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je denkt het niet te kunnen, of doordat je de pendel met je denken in beweging probeert te krijgen. Hiermee blokkeer je jezelf en je neutraliteit.
 

Kan pendelen gevaarlijk zijn?

Pendelen is niet gevaarlijk want je bent altijd meester over je eigen bewustzijn. ... Wanneer er echter een angst is om via de pendel contact te maken met entiteiten dan open je als het ware een deur voor een ervaring die hier mee samenhangt.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qaJ6LZly2BY

 

 

This spiral brass pendant has a thin rose-gold coating and hangs from a chain of the same material.

What is a pendulum?

A pendant is a weight on a wire or chain.This weight can be of any material or shape according to your own need or preference.

With a pendulum you can ask yes/no questions or find a lost object.

Can anyone use dowsing?

Anyone can learn to dowse. Although not everyone will succeed in getting a response from the pendulum the first time. This may be because you think you can't do it, or because you try to move the pendulum with your thinking. In doing so, you block yourself and your neutrality.

Can dowsing be dangerous?

Commuting is not dangerous because you are always master of your own consciousness. ... However, when there is a fear of making contact with entities through the commute, you open a door, as it were, for an experience related to this.


Video: https://www.youtube.com/watch?v=qaJ6LZly2BY